Instagram
Facebook
Youtube
Message

Uvjeti korištenja FitAthleticBody.com

1. Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu; Functional Fitness Training Pravilnik) uređuju odnose između Functional Fitness Training i Korisnika
2. Korisnik može biti fizička i pravna osoba.
3. Korisnik može biti i osoba mlađa od 18 godina uz pisanmo odobrenje zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika).
4. Cjenik je sastavni dio Functional Fitness Training Pravilnika.
5. Potpisom ugovora o članstvu Korisnik prihvaća sve uvjete Functional Fitness Training Pravilnika, te nepoštivanje istih može dovesti do raskidanja ugovora o članstvu bez mogućnosti povrata uplaćene članarine.
6. Članska iskaznica glasi na ime Korisnika te je neprenosiva. Članska iskaznica se izdaje i predaje Korisniku nakon rezervacije i uplate članarine pri prvom dolasku u centar. Članska iskaznica se mora predočiti prilikom svake mjesečne uplate članarine.
7. Korisnik ispunjava obrazac Ugovora o članstvu te je ugovor sklopljen nakon potpisivanja Functional Fitness Training i Korisnika. Prilikom online rezervacije nakon registracije Korisnik prihvaća sve uvjete Ugovora o članstvu.
8. Ugovor se sklapa na vrijeme od mjesec dana.
9. Članarina je naknada za korištenje usluge Functional Fitness Traininga. Visina članarine je propisana Cjenikom koji je sastavni dio Ugovora o članstvu.
10. Način plaćanja mjesečne članarine je unaprijed za tekući mjesec.
11. Korisnik može platiti članarinu uplatom u novčanicama u centru Functional Fitness Training i Internet bankarstvom.
12. Ukoliko Korisnik ne podmiri plaćanje članarine na vrijeme Functional Fitness Training može otkazati Ugovor o članstvu s Korisnikom.
13. Plaćanje članarine je uvijek na isti datum koji se načlai na Ugovoru o članstvu.
14. Korisnici su obvezni pridržavati se radnog vremena centra. Functional Fitness Training pridržava pravo izmjene radnog vremena centra.
15. Svaki oblik korištenja Functional Fitness Training centra provodi se na vlastiti rizik Korisnika, te Functional Fitness Training i njegovi zaposlenici ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu štetu i/ili ozljedu koja nastane Korisniku. Korisnik na vlastitu odgovornost sudjeluje na odabranom programu vježbanja, te uključivanje u programe Functional Fitness Traininga Korisnik samostalno vodi računa o tome da ne postoje prepreke za bavljenjem te da mu ne predstavljaju rizik od ozljede, srčanog udara, čak i smrti, kao i drugih sličnih opasnosti.
16. Korisnici individualnih treninga dužni su rezervirati termin treninga direktnim dogovorom sa Functional Fitness Training-om ili online rezervacijom. Otkazivanje dogovornog termina moguće najmanje 12 sati ranije ukoliko nisu u mogućnosti doći na trening. Ukoliko Korisnik ne otkaže termin 12 sati ranije termin se smatra valjanim i ulazi u broj zakazanih mjesečnih termina. Korisnik je dužan poštivati početak i kraj treninga, te u slučaju kašnjenja odrađuje se ostatak dogovorenog termina.Pakete individualnih treninga Korisnik je dužan iskoristititi u periodu od mjesec dana.
17. Svi korisnici grupnih programa dužni su rezervirati svoje mjesto u grupi direktnim dogovorom sa Functional Fitness Training-om ili online rezervacijom. U slučaju većeg broja Korisnika prednost imaju Korisnici koji su napravili online rezervaciju. Rezervacija i plaćanje grupnih programa treninga odnosi se na mjesec dana od dana kada ste platili. Grupe je nemoguće mjenjati bez dogovora sa Functional Fitness Training-om.
18. Korisnik je dužan voditi račun o osobnoj higijeni te održavati prosto urednim. Korisnik se obvezuje koristiti vlastiti ručnik tijekom cijelog treninga te nositi čistu obuću. Korisnik je dužan dezinficirati i spremiti sve sprave koje je koristio tijekom individualnog ili grupnog programa.
19. U Functional Fitness Training centar nije dopuštenu ulaziti u obući koja se nosi vani, nego su Korisnici dužni skinuti obuću na ulaznim vratima.
20. Svi rekviziti nakon korištenja se moraju vratiti na mjesto predviđeno za njih od strane Korisnika.
21. Zabranjeno je unošenje hrane u centar i korištenje staklenih posuda u prostorima za trening.
22. Functional Fitness Training nije odgovoran za osobne predmete Korisnika.
23. Pušenje, konzumacija alkohola, droga i drugih ilegalnih preparata su strogo zabranjeni. Functional Fitness Training ima pravo otkazati Ugovor o članstvu ukoliko se Korisnik ne pridržava.
24. Korisnici ne smiju ulaziti u prostorije namjenjene samo za osoblje te unutar pulta (recepcije) Functional Fitness Training.
25. Korisnicima je strogo zabranjeno donositi i postvaljati postere ili osobne informacije bez suglasnosti Functional Fitness Training.
26. U slučaju neprimjerenog ponašanja Korisnika ili nasilnog ponašanja osoblje Functional Fitness Traininga ovlašteno je opomenuti Korisnika te ga udaljiti iz centra.
27. Functional Fitness Training se obvezuje redovito održavati urednost i čistoću svih korisnih površina i prostorija fitness centra.
28. Ugovor o članstvu mogu otkazati Functional Fitness Training i Korisnik. Ukoliko je članarina Korisnika i dalje aktivna te je prošlo pola mjeseca od uplate Korisnik nema pravo na povrat plaćenih sredstava.
29. Zamrzavanje članarine Korisnika moguće je makismalno na tjedan dana ukoliko javi par dana prije. Zamrzavanje članarine unazad nije moguće.
30. Zamrzavanje članarine produljuje vrijeme trajanje članarine sukladno broju dana zamrznutih.
31. U slučaju prisilnog zatvranja od strane Države ostatak članarina odrađuje se online treningom koju osigurava Functional Fitness Training, te Korisnik ne može tražiti povrat sredstava ili zamrzavanje članarine.
32. Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.
33. Functional Fitness Training d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke kao voditelji obrade te štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU Uredbe o zaštiti osobnih podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provođenju Opće EU uredbe o zaštiti osobnih podataka NN 42/2018.
** Voditelj obrade Vaših osobnih podataka: Functional Fitness Training d.o.o. Zrinjsko - Frankopanska 45, 21000 Split e-mail: [email protected]
Osobni podaci u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Osobni podaci obrađuju se na temelju privole ispitanika. Ispitanik ima sva zakonski utvrđena prava: pravo na informiranje, pravo pristupa, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade, pravo na prijenos podadataka, pravo na prigovor, te prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje.
Prikuplja isključivo osobne podatke koje klijent / kupac / partner upisuje samostalno. Podaci se prikupljaju kroz dostupne web forme, ili kontakt sa zaposlenicima (e-mailom, telefonom ili osobno).
Firma sve prikupljene podatke čuva na siguran način, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite. Osobni podaci koje prikupljamo dostupni su samo radnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje zakonskih obveza.
Ugovaratelj i Korisnik odgovaraju za ažurnost osobnih podataka, točnu adresu i osobne kontakte. Smatra se da su važeći oni podaci o kojima su Ugovaratelj i Korisnik zadnje obavijestili Functional Fitness Training d.o.o.

Facebook
Youtube
Instagram
Molimo Vas zarotirajte Vaš pametni uređaj!
Vaš FitAthleticBody